توسعه پايدار و پارادايم‌ هاي جديد توسعه شهري: «شهر فشرده» و «شهر گسترده»

یه : محيط شناسيتعداد صفحات :21با توجه قابل ملاحظه و مستمر افرد، محققین و دولت ها در مورد مساله پایداری زیست محیطی در سه دهه پایانی قرن بیستم، به نظر می‌رسد تقاضا برای توسعه پایدار شهری و شهرهای پایدار مهمترین چالش فراروی بشریت در قرن بیست و یكم باشد. از سوی دیگر جستجو برای یافتن شهر ایده‌آل یعنی آن شكلی از شهر كه بتواند هم امتیازات تكنولوژیك و هم روحیه سالم زندگی روستایی را بر اساس ایده‌های روشنگرانه عدالت اجتماعی بیان كند از قرن‌های دور بسیار مورد توجه و یكی از دل‌مشغولی‌های مهم بسیاری از فلاسفه، مصلحان اجتماعی، نویسندگان، معماران، و شهرسازان

تاثير سيتالوپرام، آلپرازولام و كلوميپرامين در كاهش علايم منفي بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا

یه : محيط شناسيتعداد صفحات :21با توجه قابل ملاحظه و مستمر افرد، محققین و دولت ها در مورد مساله پایداری زیست محیطی در سه دهه پایانی قرن بیستم، به نظر می‌رسد تقاضا برای توسعه پایدار شهری و شهرهای پایدار مهمترین چالش فراروی بشریت در قرن بیست و یكم باشد. از سوی دیگر جستجو برای یافتن شهر ایده‌آل یعنی آن شكلی از شهر كه بتواند هم امتیازات تكنولوژیك و هم روحیه سالم زندگی روستایی را بر اساس ایده‌های روشنگرانه عدالت اجتماعی بیان كند از قرن‌های دور بسیار مورد توجه و یكی از دل‌مشغولی‌های مهم بسیاری از فلاسفه، مصلحان اجتماعی، نویسندگان، معماران، و شهرسازان

روند رشد و توسعه كلان شهرهاي كشور مطالعه موردي: (شهر مشهد)

یه : محيط شناسيتعداد صفحات :21با توجه قابل ملاحظه و مستمر افرد، محققین و دولت ها در مورد مساله پایداری زیست محیطی در سه دهه پایانی قرن بیستم، به نظر می‌رسد تقاضا برای توسعه پایدار شهری و شهرهای پایدار مهمترین چالش فراروی بشریت در قرن بیست و یكم باشد. از سوی دیگر جستجو برای یافتن شهر ایده‌آل یعنی آن شكلی از شهر كه بتواند هم امتیازات تكنولوژیك و هم روحیه سالم زندگی روستایی را بر اساس ایده‌های روشنگرانه عدالت اجتماعی بیان كند از قرن‌های دور بسیار مورد توجه و یكی از دل‌مشغولی‌های مهم بسیاری از فلاسفه، مصلحان اجتماعی، نویسندگان، معماران، و شهرسازان