تحقيق در مورد ايجاد ايمني، نظم و ساماندهي تردد وسائط نقليه و عابرين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقيق در مورد ايجاد ايمني, نظم و ساماندهي تردد وسائط نقليه و عابرين :

مقدمه
وجود آمار تلفات قابل توجه فوتی, جرحی, مالی و… ناشی از تصادفات جاده‌ای و شهری در کشور سهم هفت درصد سود ناخالص درآمد ملی را به خود  اختصاص داده است. همچنین رشد روز افزون تولید وسائط نقلیه موتوری و عدم تطابق با راههای موجود در کشور موجبات افزایش سوانح را فراهم نموده است.
مطابق با آمار رسمی سازمان پزشکی قانونی کشور 37 درصد متوفیات ناشی از تصادفات را عابرین پیاده تشکیل داده بطوریکه در سال 1380 در حدود 7300 نفر عابر در اثر تصادفات رانندگی کشته شدند. گرچه تلفات فوتی ناشی از تصادفات جز سه عامل رده اول مرگ و میر انسانها در جهان شناخته شده اند اما بدون شک این میزان قابل توجه عمدتاً در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه بوقوع می پیوندد.
شهر دیواندره با داشتن بلوار اصلی و در امتداد راه اصلی سنندج- سقز- آذربایجان و علیرغم وجود راه کمربندی (ساحلی) دارای تراکم قابل توجه وسائط نقلیه و عابرین پیاده بوده, مضاف بر اینکه هندسه غیر اصولی (فنی) بلوار و بویژه در محل تقاطعها, همواره برکندی و تراکم حرکت و احتمال وقوع حوادث رانندگی ابرار می‌نماید.

هدف از تهیه این پروژه ایجاد ایمنی, نظم و نهایتاً ساماندهی تردد وسائط نقلیه و عابرین در حد فاصل بلوار امام و چند تقاطع حادثه خیز در سطح شهر می باشد.
لازم است از جناب آقای حسین آبادی شهردار محترم که در واقع بانی و مسبب این حرکت بوده اند و همچنین از نقطه نظرات دوست گرامی جناب سروان مرادی ریاست محترم راهنمایی و رانندگی دیواندره تشکر و قدردانی نمایم.

         فردین مظهری
مشاور حقیقی حمل و نقل و ترافیک
عضو جامعه مهندسین حمل و نقل ایران- 74010077
    عضو انجمن مهندسین حمل و نقل امریکا (ITE)
     36079
 
مطالعات سرعت (Speed Study)
اندازه گیری سرعت از دیدگاه مهندسی ترافیک بعنوان اصلی ترین و اساسی ترین پارامتر در کلیه مراحل بعدی طراحی همواره از اهمیت شایانی برخوردار می باشد. لذا با استفاده از نمونه گیری سرعت وسائط نقلیه بصورت کاملاً تصادفی (Random) در نقاط مختلف و بجهت برآورد توزیع سرعت کل جریان ترافیکی تحت شرایط حاکم عملیات لازم بعمل آمد.

اصولاً اطلاعات مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری بدست می آید و بدیهی است داده های جمع آوری شده در مورد سرعت نقطه ای صرفاً مربوط به درصدی از وسائط نقلیه می باشد که در موقعیت مذبور اندازه گیری شده اند لذا سعی بر این بوده که با نمونه گیری انجام شده خصوصیات یک جمعی را مشخص ساخته, که در این حالت کل جریان ترافیک خواهد بود.
بدین منوال به علت وجود برخی نااطمینانی‌ها تعمیم ویژگیهای نمونه مزبور به کل جریان ترافیک با خطاهایی همراه است زیرا در یک جریان ترافیکی تمام وسائط نقلیه با سرعت یکنواخت حرکت نمی کنند و توزیع سرعت دارای یک دامنه گسترده ای است در این خصوص قطعاً می بایستی از قوانین ریاضی و آ‌ماری خاصی جهت تحلیل اطلاعات سرعت نقطه ای بهره گرفت.
 
نمونه گیری سرعت V1 (محدوده ورودی سنندج به دیواندره) قبل از میدان بسیج
سرعت km/h    شماره نمونه گیری    سرعت km/h    شماره نمونه گیری
70    11    63    1
41    12    54    2
57    13    71    3
63    14    50    4
73    15    48    5
75    16    73    6
47    17    66    7
61    18    59    8
71    19    67    9
56    20    49    10
50    21    53    31
48    22    57    32
65    23    60    33
36    24    48    34
43    25    55    35
44    26    49    36
57    27    59    37
62    28    65    38
47    29    58    39
49    30    65    40

 
تحلیل نمونه گیری مربوط به سرعت لحظه‌ای و توزیع فراوانی (V1)
درصد تجمعی مشاهدات    درصد جمع مشاهدات در گروه    تعداد وسایل نقلیه در گروه    متوسط سرعت km/h    گروه سرعت km/h
5/7    5/7    3    43    9/44-41
20    5/12    5    47    9/48-45
5/32    5/12    5    51    9/52-49
5/42    10    4    55    9/56-53
60    5/17    7    59    9/60-57
5/72    5/12    5    63    9/64-61
85    5/12    5    67    9/68-65
5/92    5/7    3    71    9/72-69
100    5/7    3    75    9/76-73
    100    40=n        جمع

منحنی تجمعی فراوانی سرعت V1
هیستوگرام فراوانی سرعت V1
 هیستوگرام فراوانی سرعت V1

نمونه گیری سرعت V2 (محدوده ورودی سقز به دیواندره)
سرعت    شماره    سرعت    شماره    سرعت    شماره
53    37    57    19    54    1
44    38    59    20    68    2
53    39    52    21    62    3
47    40    48    22    57    4
41    41    41    23    61    5
49    42    56    24    49    6
51    43    51    25    67    7
50    44    47    26    59    8
44    45    54    27    71    9
46    46    62    28    46    10
40    47    65    29    52    11
39    48    61    30    54    12
42    49    59    31    57    13
48    50    57    32    64    14
47    51    52    33    70    15
53    52    69    34    53    16
49    53    61    35    55    17
55    54    54    36    66    18

 
تحلیل نمونه گیری مربوط به سرعت لحظه‌ای و توزیع فراوانی (V2)
درصد تجمعی مشاهدات    درصد جمع مشاهدات در گروه    تعداد وسائط نقلیه در گروه    متوسط سرعت km/h    گروه سرعت km/h
26/9    26/9    5    41    9/42-39
66/16    4/7    4    45    9/46-43
33/33    67/16    9    49    9/50-47
4/57    07/24    13    53    9/54-51
36/70    96/12    7    57    9/58-55
32/83    96/12    7    61    9/62-59
88/88    56/5    3    65    9/66-63
14/98    26/9    5    69    9/70-67
99/99    85/1    1    73    9/74-71
    100    54=n        جمع

منحنی تجمعی فراوانی سرعت V2
هیستوگرام فراوانی سرعت V1
 هیستوگرام فراوانی سرعت V
تعیین میانگین سرعت ریاضی: (V1)
 
سرعت میانگین ریاضی تخمین سرعت هر وسیله نقلیه‌ای است که انتظار می رود بطور اتفاقی از نقطه مورد نظر عبور نماید. میانگین ریاضی سرعت در واقع تخمین آماری سرعت واقعی (اما ناشناخته) کل جمعیت عبوری را نشان می دهد.

لینک کمکی