كوه و تجلي آن در شاهنامه فردوسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن کوه و تجلي آن در شاهنامه فردوسي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشهاي ادبي

تعداد صفحات :13

این پژوهش به منظور شناخت جنبه ای از اسطوره کوه یعنی قداست و ارتباط معنوی این جلوه پر شکوه طبیعت با عالم ماورایی است. نوعی ارتباط اسرار آمیز, که مطابق اساطیر و اصول اعتقادی ادیان و سرزمینهای مختلف و با دیدی جزئی تر مطابق ادب و آیین مزدیسنا, کوه ها را مکانی مقدس با ویژگیهای اسرار آمیز مختص به خود قرار می دهد؛ ویژگیهایی که شکل دهنده ارتباط معنوی آدمیان با پروردگار قلمداد می شود. همچنین این ارتباط در اساطیر ایران باستان به صورت جایگاه خدایان و ایزدان و قربانگاه مخصوص عابدان برای این ایزدان و الهگان بر بلندای کوه ها آشکار, و در واقع کوه ها مکانی برای عروج و سیر اندیشه از درهای آسمان به جهان علومی تلقی می گردد. فردوسی, بزرگترین شاعر حماسه سرا و اسطوره پرداز ایران زمین این مطلب را چنان در خود متجلی می نماید که ما در سراسر این اثر بزرگ, جایگاه عبادت عابدان و ارتباط معنوی آنان را با پروردگار در اوج کوه ها, که نزدیکترین مکان به آسمان است, می یابیم. در این پژوهش سعی شده علاوه بر کتابهای دینی اوستایی و پهلوی, که بیانگر این ارتباط اسرار امیز است, تمامی مواردی که حکیم توس در شاهنامه خود کوه را مکان برافروش آتش مقدس و یا ارتباط معنوی عابدان و زاهدان با پروردگار خود دانسته است, بیان گردد.
کلید واژه: اسطوره, کوه, اساطیر ایران, شاهنامه فردوسی

لینک کمکی