مقاله بررسي نرم افزار Automationstudio

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي نرم افزار Automationstudio :

مقدمه:
Automationstudio یک طرح نرم‌افزاری انیمیشنی و شبیه‌سازی است. آن در صنعت اتوماتیکی ایجاد کرد راه‌حل‌های خاصی برای نیازهای آموزشی و هندسی. نرم‌افزارهای Workshop با دقت کمی با نرم‌افزاری که عکس عادت متداول در صعنت است متحد شدند و ارتباط پیدا کردند. شبیه‌سازی سودمند Automationstudio را یک ابزار لایق و کارآمدی برای تصدیق فرآیند و برنامه‌های اتوماتیکی ساخت.

در محیط Automationstudio تمام ابزارهای طراحی در دسترس و حاضر و آماده هستند. محتوای هسته سیستم سه فایده (قسمت) دارد:
یکDiagramEditor (ویراستار طرح), یک ProjectExplorer و یک Library Explorer .
DiagramEditor به شما اجازه می‌دهد که تولید و شبیه سازی کنید طرح‌ها را معرفی کنید تولیدات را تا زمانی که ProjectExplorer مدیریت فایل را کنترل می‌کند .و طبقه‌بندی می کند همه پوشه‌هایی را که به شبیه‌سازی یک پروژه و طرح ارتباط پیدا می‌کند. Library Explorer نمونه‌هایی از منابع لازم را برای ایجاد طرح‌هایی که صفحه بندی می کند پروژه‌های شما را عرضه می‌کند.
سرانجام این نرم‌افزار اجازه می‌دهد به شما که پروژه‌تان را به صورت سند و پوشه درآورید . شما می‌توانید چاپ کنید و صادر کنید طرح‌هایتان را همراه با فهرست‌های ارتباطی مختلف و گزارشات به اجتماع یک فایل کاری کامل و واقعی.
حدود (در مورد) Automation Studio :
Automation Studio یک بسته نرم‌افزاری شبیه‌سازی است که به صورت مدل‌های مختلف ممکن قرار داده شده است .
هر مدل همچنین یک Workshop نامیده می‌شود. که شامل یک منبع قطعات می‌شود که شما می‌توانید انواع مختلفی از مدارها را به عنوان مثال: هیدرولیک, هوایی , الکتریکی و غیره ایجاد کنید. این مدارات می توانند ایجاد شوند و به وسیله خودشان و یا با ترکیب کردن با انواع مدارات دیگر. Automation Studio تنظیمات و تصحیحات, شبیه‌سازی , فایل و مدیریت طرح,چاپ و نمایش عملکردها را کنترل می‌کند.
اطلاعات عمومی و کلی:
ارائه اسناد و پوشه‌ کاری Automation Studio یک سبک مقیاسی دارد. محتوای راهنمای کاربر, Automation Studio معمولی و رایج (اطلاعاتی در مورد عملکردهای مهمی از , Library Explorer , ProjectExplorer DiagramEditor در نرم‌افزارهای Workshop استاندارد, (هیدرولیک,پنماتیک , کنترل‌های الکتریکی, عددی, طرح های درآمده) و چگونگی شبیه‌سازی می‌باشد. برای هر نرم‌افزار Workshop غیر استاندارد شما پیدا خواهید کردیک راهنمای کاری که تأمین می‌کند اطلاعات مخصوص و معینی که شامل یک شروع سریع است. راهنمایی که سرعت کمک می‌کند به شما که آشنا شوید خودتان با عملکردهای مختلف وابسته به Workshop.
رشته ای از وظایف:
رشته ای از وظایف شرح داده شده ‌در این بخش و انعکاسی می‌دهد از رشته ‌ای که معمولا در زیر است زمانیکه مورد استفاده هسته سیستم می باشد. در حقیقت در شدت جریان یک پروژه, اغلب تجهیزاتی که تعدادی مراحل تکرار می‌شود یا درباره شروع‌سازی می‌شود تغییر می‌دهد و اصطلاح می‌سازد. به علاوه این بخش های راهنما تنها به صورت عمومی و کلی از Automation Studio می باشد و بنابراین عملکردهای مخصوص در نرم‌اقرارهای Workshop. در این پوشه شرح داده نمی‌شوند. (شکل 1-1)
مرحله 1: ایجاد یک طرح و پیشنهاد جدید
مرحله 2: ایجادکردن طرح‌های پروژه
مرحله 3: شبیه‌سازی
مرحله4: گزارشات تولید, ذخیره پروژه, صدور چاپ پروژه.

محتوای پوشه:
راهنمای کاربر نرم‌افزار Workshop, مکمل این راهنمای هسته سیستم است. Workshop. , پوشه ها را به صورت تئوری و استفاده کردن از نرم‌افزار را با اجرا و مثال ها شرح و توضیح می‌دهد که بنابراین نرم‌افزار Workshop.تکنولوژی است که به آسانی قابل فهم می‌باشد. رجوع کردن به راهنمای کاری نرم‌افزار‌های Workshop. برای بدست آوردن اطلاعاتی در مورد عملکردهای مختلف, اجزا قطعات و مثال‌هایی از درخواست نیازها است برای یادگرفتن و استفاده کردن از Automation Studio .
همه نیازهای آموزشی که استفاده می‌شود در عملکردهایی که شرکت دارند در همه نرم‌افزارهای Workshop می توانید بفهمید در این راهنمای کاربر به ویژه که اینها گنجانده شده‌اند در محیط‌های , ProjectExplor The Librany Explorer و DiagramEditor همراه با دستورات و جعبه‌های دیالوگشان. آموزشهایی که لازم و ضروری هستند در شبیه‌سازی تکنولوژی نرم‌افزارهای مختلف Workshop. نیز شرح داده شده است.

آموزش‌هایی معرفی شده‌اند به ترتیبی که کار باید اجرا شود. مضمون و محتوا تشکیل داده شده به طوریکه هر مرحله در هر بخش, مرحله بعدی را با دقت فراوان دنبال مدل می‌کند. در واقع سیستم Automation Studio اصلی واساسی می‌تواند یاد دهد به وسیله تفسیر این راهنما و رشته‌ای از فصول که آنها ارائه شده‌اند. برای وظایف ویژه و مخصوص یک Workshop. شما باید بخوانید راهنمای کاربر را که عرضه و تأمین کرده Workshop. مخصوص شما ممکن همچنین اطلاعات لازم را به وسیله مشاور شاخص و فهرست و ضمیمه پایانی این پوشه برای یک خلاصه از داده اشاره شده فراهم کنید.

آیین های‌ قراردادی استفاده شده در این پوشه:
این مهم است که آیین‌های قراردادی استفاده شده در این راهنما را بدانید. آنها برای نشان‌دادن اطلاعات این پوشه یک راه ساخت یافته و واضح را معرفی می‌کنند اینها همانند آیین‌های قراردادی استفاده شده در راهنماهای کاربر همه نرم‌افزارهای Workshop. مختلف می‌باشد.

عقاید اصلی و آیین‌های قراردادی اصطلاحات :
و به موارد دو اصطلاح قراردادی که در این پوشه استفاده می‌شود. یکی برای شرایط اتصالی و ارتباطی با استفاده از موس دومی برای استفاده از آیکون‌ها در این پوشه می‌باشد.

شرایط اتصال و ارتباط بااستفاده از موس:
شرط: توصیف:
1- اشاره به یک گزینه یاعنصر: قراردهید اشاره‌گر موس را روی یک عنصری از صفحه
2- کلیک کردن: فشار دهید و بلافاصله رها کنید شستی موس را, مگر اینکه اشاره به آن طور دیگری باشد. کلیک کنید با شستی چپ موس
3- 2 بار کلیک کردن: شستی موس را 2 بار به سرعت و به صورت متوالی فشار دهید . این عمل و استفاده از شستی چپ موسا نجام می شود.
4- عمل کشیدن: فشار دهید و نگه دارید شستی چپ موس را و حرکت دهید نشانگر موس را از یک طرف به طرف دلخواهتان در صفحه
اخطار و راهنمایی:
کمک رایج و معمولی پوشه استفاده کردن از ایکون هایی که نشان می دهنده یادداشت های مهم و او راهنمایی هایی که آسان می کننددستوراتی را که می تواند استفاده کند.

راه اندازی
این صل روشهایی اصل و اساسی در حالت و کاربرد واسط و میانی را شرح می دهد.
* شروع Automation studio
وجود این تکنیک های مختلفی برای شروع Automation studio شما ممکن است انتخاب کنید شروع دلخواهتان را که بهترین مناسبت را با نیازتان دارد. بعد از اینکه Automation studio نصب شد یک آیکون آن را در میز کار ویندوز نمایش می دهد.
برای شروع Automationstudio:
1- کلیک کنید روی منوی استارت که قرار گرفته در پایین صفحه
2- انتخاب کنید قسمت C program
3- انتخاب کنید قسمت Automationstudio :
4- Commond

نکته: 2 بار کلیک کنید رو ی آیکون Automationstudio که روی میزکار و فیروزتان قرارگرفته است.
پنجره مهم Automationstudio بازمی شود که نشان داده شده درشکل 2-1 .
با بازشدن پنجره Automationstudio یک طرح و دیاگرام خالی نمایش داده می‌شود.
آن همچنین DiagramEditorو ProjectExplor و Library Explorer و نوارابزارهای پیوسته اش را معرفی می‌کند.
محتوای فصل زیر را مفصل و جز به جز پنجره مهم Automationstudio را شرح می‌دهد . در محتوای اطلاعات راهنما, عملکردهای ظاهرشده در منوها, نوارابزارها و منوهای pop-up که به تنهایی شزح خواهند داد و داخل منوها را اشاره خواهند کرد از همه جهت به راهنمای کاربر از سختی زیادی پرهیز شده است.

ویراستار طرح(DiagramEditor):
این بخش را با شرح مفصلی از ساختمان هر یکی از آیتم‌های پنجره مهم Automationstudio آغاز می‌کنیم. آیتم ها در این پنجره مهم به دو دسته تقسیم می‌شوند: (طبق شکل 1-3)
1- استاتیک 2- دینامیک
o A نوار عنوان (استاتیک)
o B نوا منو(استاتیک)
o C نوار ابزارهای مختلف(استاتیک)
o D Library Explorer (دینامیک)
o E ProjectExplor (دینامیک)
o F مثالی از منوی pop- up (دینامیک)

منوی View:
این منو شامل همه دستوراتی است که مربوط می‌شود به تغییر اصلاح دید و نظر می‌کرد که ملاک یک طرح است.
Grid این دستور اجازه می‌دهد به کاربر که کاربرد شبکه را در بردن نمونه‌ها به داخل مکان مورد نظر نمایش می‌دهد.
Rulers :این دستور اجازه می‌دهد که کاربر خط‌های عمودی و افقی را نمایش دهد یا ندهد.
Contactpoints : این گزینه اجازه می‌دهد به کاربر که نقاط برخورد و اتصال هر نمونه روی طرح را ببیند.
Connection ports: این گزینه اجازه می‌دهد به کاربر که وضعیت ‌های اتصالی هر نمونه را روی طرح ببیند.

Connection ports name: این گزینه اجازه می‌دهد به کاربر که نام همه وضعیت ‌های ارتباطی و اتصالی هر نمونه روی طرح را ببیند.
Component snap: این گزینه در زمان تطبیق بدست می‌آورد نمونه‌هایی از منابع را که جداسازی خواهند شد در شبکه روی طرح.
منوی Insert: این منو شامل دستوراتی است که مربوط به ایجاد عناصر طراحی و فضای متن در یک طرح ‌می‌شود می‌باشد. این منو تنها زمانیکه یک طرح فعال است نمایان و فعال می‌باشد.

Line: این گزینه اجازه می‌دهد به کاربر که خطوط را روی یک طرح استفاده کند.
Rectanye: این گزینه اجازه می‌دهد به کاربر که مربع و مستطیل را روی یک طرح استفاده و طراحی می‌کند.
Arc: این گزینه اجازه می‌دهد به کاربر که قوس‌ها و کمان‌ها را روی یک طرح استفاده و طراحی کند.
Ellipse: این گزینه اجازه می‌دهد به کاربر که بعضی ها را در اندازه‌های مختلف روی یک طرح طراحی و استفاده کند.
Polygom: این گزینه اجازه می‌دهد به کاربر که چند ضلعی را در اندازه ‌های مختلف روی یک طرح استفاده و طراحی کند.
Text : این گزینه اجازه می‌دهد به کاربر که فضای متن را در یک طرح وارد کند.

Picture: این گزینه اجازه می‌دهد به کاربر که یک JPGو BMP را به شکل عکس در یک طرح وارد کند.
Field: این گزینه اجازه می‌دهد به کاربر که فضاهای اتوماتیکی و خودکار حاوی طرح‌های معمولی را وارد کند.
Bill of materials: این گزینه اجازه می‌دهد به کاربر که در یک طرح یک آگهی از ماده حاوی مقدار و نام حقیقی قطعه را وارد کند.

منوی layout:
این منو شامل همه دستوراتی می‌شود که به تغییر جهت‌یابی و موقعیت و قسمت‌بندی عناصر داخل یک طرح مربوط است.
این منو تنها در زمانیکه یک طرح فعال است, نمایان و مرئی است.
در این نمونه یک موضوع می‌تواند یک نمونه, یک گروه, یا یک مجموعه متعدد و گوناگونی از این عناصر می‌باشد.
اگر مجموعه یک گروه است, تقسیم‌بندی عملکردها‌, عملی وقابل اجرا خواهد بود روی محور تقارن و روی محور چرخشی گروه- اگر آن یک مجموعه متعدد و گوناگون است, تقسیم بندی عملکردها عملی و قابل اجرا خواهد بود به صورت مجزا و اختصاصی روی هر عنصر مجموعه.

منوی Simulation:
این منو شامل دستورات مربوط به شبیه‌سازی یک پروژه یا نقشه است. شبیه‌سازی جست‌و جو می‌کند. . شبیه‌سازی موتوری قسمت انتخاب شده از طرح مدار را تخمین می‌زند و رفع می‌کند به رفتار و نمونه‌های انیمیشنی‌ عکس‌العمل نشان می‌دهد.

Normal:
این گزینه به کاربر اجازه می‌دهد که یک مدار را به روش نرمال شبیه‌سازی کند. این روش مطابق با حداکثر سرعت شبیه‌سازی بدل بر اساس نصب می‌باشد.

Stepby step:
این دستور به کاربر اجازه می‌دهد که یک مدار را به روش مرحله به مرحله شبیه‌سازی کند.

Slow Motion:
این گزینه به کاربر اجازه می‌دهد که یک مدار را به روش حرکت تدریجی شبیه‌سازی کند.

Pause:
این گزینه به کاربر اجازه می‌دهد که عمل شبیه‌سازی مدار را موقتا متوقف کند و بعد دوباره آغاز کند.

لینک کمکی