تاثير روش‌هاي مختلف آبياري و مصرف متعادل كود بر عملكرد و كارآيي مصرف آب در مركبات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير روش‌هاي مختلف آبياري و مصرف متعادل کود بر عملکرد و کارآيي مصرف آب در مرکبات :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم خاک و آب

تعداد صفحات :14

به منظور بررسی اثر توام روش‌های آبیاری قطره‌ای و سطحی با مصرف متعادل کودهای شیمیایی در عملکرد کمی و کیفی مرکبات در مازندران, آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار در شهرستان نکا در سال 80 - 1379 اجرا شد. تیمارهای این تحقیق شامل دو روش آبیاری (A: قطره‌ای و B: سطحی) و دو تیمار کودی T1): شاهد, شامل مصرف 5/1 کیلوگرم اوره به ازای هر درخت به صورت دو بار تقسیط و T2: مصرف بهینه کودهای شیمیایی بر اساس عملکرد درخت و تجزیه برگ) بود که بر روی درختان پرتقال رقم سانگین (12 ساله) با پایه نارنج انجام شد. در آبیاری سطحی کودهای مورد نظر در سایه انداز درخت پخش و سپس با خاک سطحی کاملاً مخلوط گردید و در آبیاری قطره ای کودهای مورد نظر از طریق سیستم در اختیار تیمارهای آزمایشی قرار گرفت. آبیاری پس از کاهش رطوبت سهل‌الوصول به مقدار 50 درصد انجام شد. غلظت عناصر غذایی در برگ‌ها, عملکرد, قطر و وزن متوسط میوه, اسیدیته عصاره میوه, مواد جامد محلول و میزان آب مصرفی به ازای هرکیلوگرم میوه تولیدی, بعنوان پاسخ‌های گیاهی تعیین گردیدند. نتایج نشان داد که افزایش عملکرد در تیمار مصرف بهینه کودی با آبیاری قطره‌ای معنی‌دار گردید. عملکرد متوسط به ازای هر درخت از 6/171 کیلوگرم در آبیاری سطحی به 7/186 کیلوگرم در آبیاری قطره‌ای افزایش یافت. در حالی که کارآیی مصرف آب در آبیاری سطحی 5/5 کیلوگرم به ازای هر متر مکعب بود, این رقم به 5/8 کیلوگرم به ازا هر متر مکعب آب در آبیاری قطره‌ای افزایش یافت. بیشترین عملکرد مربوط به مصرف بهینه کود با روش آبیاری قطره‌ای به میزان 07/41 تن در هکتار بود که غلظت عناصر غذایی منجمله فسفر, منیزیم و منگنز در برگ‌ها را نیز بطور معنی‌داری افزایش داد.
کلید واژه: آب, کود, پرتقال, آبیاری تحت فشار

لینک کمکی