بررسي موارد سكته‌ هاي مغزي منجر به فوت در بيمارستان فارابي كرمانشاه (سال 79-1377)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي موارد سکته‌ هاي مغزي منجر به فوت در بيمارستان فارابي کرمانشاه (سال 79-1377) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :12

سابقه و هدف: سکته‌ های مغزی در ژاپن و ایالات متحده به ترتیب دومین و سومین علت مرگ و میر است. بررسی تغییر میزان مرگ و میر در مطالعات وسیعی در کشورهای صنعتی صورت گرفته که همگی نشان ‌دهنده سیر رو به کاهش مرگ و میر ناشی از سکته های مغزی هستند. علت این کاهش ناشی از کنترل عوامل خطرساز سکته‌ های مغزی و افزایش مراقبت های پزشکی در چنین بیمارانی است. مطالعات در یک کشور واحد تفاوت‌ های جغرافیایی, نژادی, سنی و جنسی را نشان داده اند. در کشور ما متاسفانه آمار دقیقی از میزان مرگ و میر ناشی از سکته های مغزی در دسترس نمی باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی میزان مرگ و میر ناشی از سکته های مغزی در بیمارستان فارابی کرمانشاه انجام گرفته است.مواد و روش‌ ها: مطالعه حاضر به صورت توصیفی و با استفاده از اطلاعات موجود در پرونده بیماران بستری در بیمارستان فارابی در فاصله بهمن 1377 تا اسفند 1379 صورت گرفته است. متغیرهای سن, جنس, نوع ضایعه در سی ‌تی ‌اسکن, سطح هوشیاری در بدو ورود, میزان قند خون در زمان مراجعه, کلسترول خون, سابقه مصرف سیگار و سابقه بیماری قلبی مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته ‌ها: 1679 بیمار در این مدت به علت سکته مغزی در بیمارستان بستری بوده‌اند که 348 مورد (21درصد) منجر به مرگ شده است. از نظر سنی اکثر موارد در محدوده سنی 75-70سال بوده است. در مواردی که سی تی اسکن انجام گرفته, ضایعات در 5/35% هموراژیک بوده اند. فشارخون‌ بالا در 326 نفر از بیماران وجود داشت. هیپرگلسیمی در 13درصد بیماران دیده شد. از نظر سطح هوشیاری در بدو ورود 104 بیمار در کمای خفیف, 89 نفر در کانفیوژن, 69 نفر در کمای عمیق و 86 بیمار هوشیار بودند. سابقه مصرف سیگار در 7/24درصد بیماران وجود داشت.بحث: میزان مرگ و میر ناشی از سکته‌ های مغزی در این مرکز بیش از میزان ذکر شده در منابع نمی باشد. در خونریزی‌ های مغزی پیش ‌آگهی بدتر بوده ‌است. هرچه سطح هوشیاری در بدو مراجعه پایین ‌تر بود, مرگ زودرس ‌تر بوده ‌است. با وجود این, در حوادث عروقی مغزی سطح هوشیاری بیمار در بدو مراجعه معیار مطلقی برای پیشگویی وضعیت بیمار نمی باشد, لذا ضروری است بیماران مبتلا به حوادث عروقی مغز به ‌دقت تحت مراقبت و پی ‌گیری قرار گیرند. کنترل عوامل خطرساز از نظر پیشگیری اولیه باتوجه به‌ شیوع بالای فشارخون ضروری است. باتوجه به مطالعات گسترده که تفاوت های جغرافیایی را نشان می دهد, توصیه می‌ شود بررسی میزان مرگ و میر ناشی ازسکته‌ های مغزی به‌ صورت جدی در کشور پی‌ گیری گردد.
کلید واژه: سکته مغزی, حوادث عروقی مغز, مرگ و میر

لینک کمکی